ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/11/2015 / ΩΡΑ: 11:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4177/2013

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ18/4515/24-11-2015 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Μεσσηνίας, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 της Υ.Α. Α2-718/31-7-2014 (ΦΕΚ/2090/Β/31-7-2014) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», που βρίσκεται στην ιχθυόσκαλα Κερατσινίου , επειδή διακίνησε γόπα μικρού μεγέθους προς το ιχθυοπωλείο «Τασία Ιωαν. Φοίφα» στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.