ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/11/2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2015 / ΩΡΑ: 14:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ