Υποβολή προσφορών για προμήθεια υλικών Εργαστηρίου Δομικών Π.Ε. Κορινθίας ( Απαγωγό Εργαστηρίου Ασφάλτου)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/11/2015 / ΩΡΑ: 10:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ