ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2015 / ΩΡΑ: 13:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ