Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Πρόσκληση 2015