Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Καλαμάτα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός
ακινήτου στην Καλαμάτα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της
Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και για τη φύλαξη υλικού
έκτακτης ανάγκης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Μεσσηνίας

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στην Καλαμάτα που
θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος φύλαξης αρχείων και υλικών της
Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε. Μεσσηνίας, καλώντας τους ενδιαφερομένους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον με γραπτή αίτηση η οποία θα αποσταλεί εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και
μέχρι την 22η Ιανουαρίου 2016.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ.