Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά οικονομική προσφορά σε ευρώ για την προμήθεια δέκα (10) κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριάντα ενός (31) εκτυπωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/12/2015 / ΩΡΑ: 15:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολικά οικονομική προσφορά σε ευρώ για την προμήθεια δέκα (10) κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριάντα ενός (31) εκτυπωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, συνολικού προϋπολογισμού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης στα γραφεία της Π.Ε. Μεσσηνίας (Ψαρών 15 – Διοικητήριο, 4ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων) .

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ψαρών 15, Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ. 24131 με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές, σε κάθε περίπτωση, θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα, ημερομηνία 11/01/2016 και έως 15:00μ.μ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης πατήστε εδώ