Π Ι Ν Α Κ Α Σ 71 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 17-12-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/12/2015 / ΩΡΑ: 14:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ