Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2016 / ΩΡΑ: 13:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ