Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου Π. Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2016 / ΩΡΑ: 14:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΙΟΥΝΙΟ 2017 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ