ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/01/2016 / ΩΡΑ: 12:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ