Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων για την απόκτηση αδειών χειριστή μεχανημάτων έργου

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρκάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ