ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2016 / ΩΡΑ: 10:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013

Με την Φ18/466/18-2-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1.2 & 5.α1 του αρθρ. 115 της Υ.Α. Α2-718/28-07-2014 (ΦΕΚ /Β/2090/31-07-2014) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης, στο πρατήριο υγρών καυσίμων του Κουτσουμπού Αλέξανδρου & Σία Ε.Ε. Αρτέμιδος 126 Καλαμάτα γιατί τα εμπορικά σήματα της εταιρίας ΕΚΟ, με την οποία έληξε η σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας στις 31-01-2016, δεν είχαν απομακρυνθεί και είχαν καλυφθεί πλημμελώς.