Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τίτλο «Υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης και στοιχειοθέτησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/02/2016 / ΩΡΑ: 11:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ