Επανάληψη δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση – Διάνοιξη και Συντήρηση του δρόμου Σούλι-Κρυονέρι ( Θέση Φιλιάνδρα )»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2016 / ΩΡΑ: 12:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ