Επανάληψη πλειστηριασμού για τα πάγια στοιχεία ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/02/2016 / ΩΡΑ: 10:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ