ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2016 / ΩΡΑ: 09:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Σας γνωστοποιούμε στον παρακάτω πίνακα τις κενές θέσεις για την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 36 παρ. 3  του Ν. 3918/2011 & την ΚΥΑ Γ5(β)ΟΙΚ.6915/28-01-16 που τροποποιεί & συμπληρώνει την αρ. Γ5(β) οικ.82829/29-10-2015  όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα 29/01/2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ.