Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2016 / ΩΡΑ: 13:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ