Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας για το οικ. έτος 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/02/2016 / ΩΡΑ: 13:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Υποβολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 και μέχρι τις 15:00 μμ, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΣΕ EXCEL)