ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 /02/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2016 / ΩΡΑ: 14:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ