Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πραγματοποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/02/2016 / ΩΡΑ: 10:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και τον πίνακα δρομολογίων στους παρακάτω συνδέσμους :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2

(ΝΕΟ61)ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016