Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ΄ τριμήνου 2015.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2016 / ΩΡΑ: 09:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπορείτε να δείτε την απόφαση του ΠΕριφερειακού Συμβουλείου από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ