Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργων

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ