Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/03/2016 / ΩΡΑ: 13:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνει τη δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε διαρκή βάση έως τις 31/12/2023.

Η Απόφαση και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τα παραρτήματα αυτών διατίθενται στα παρακάτω αρχεία.

Ο κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος θα εμπλουτίζεται σταδιακά, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ και θα επικαιροποιείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο κατάλογος που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση αρ. πρωτ. 8280/10-9-2013 και αφορούσε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχει καταργηθεί. Ο εγγεγραμμένοι στο κατάλογο της περιόδου 2007-2013 σύμφωνα με τη νέα απόφαση – πρόσκληση θα υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στο νέο κατάλογο με επικαιροποίηση των στοιχείων τους, συνυποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση για το εάν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με τις όποιες διαφοροποιήσεις

Δείτε το αρχείο εδώ

Δείτε το αρχείο εδώ