ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/03/2016 / ΩΡΑ: 13:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε. Αρκαδίας που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26-11-2016 να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση στον εν λόγω εξοπλισμό.
Η επιθεώρηση θα γίνει από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας σταθμούς επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Μέχρι σήμερα εξουσιοδοτημένοι σταθμοί από την υπηρεσία μας είναι οι παρακάτω.
1. ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα τη ΒΙΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ τηλ: 2710225137
2. ΠΡΩΪΜΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ με έδρα το ΣΤΕΝΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ τηλ: 6942062700
3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα το ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΓΕΑΣ τηλ: 2710556000