ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 45428/10581(ΟΡ.ΕΠ.)/23.02.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΑΣ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2016 / ΩΡΑ: 11:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ