Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2016 / ΩΡΑ: 09:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την υπ’ αρ. 4335/2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. –ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» 1Ο χλμ Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου, Θέση Λαρνάκι, Ιτέα, με Α.Φ.Μ. 999918509, Δ.Ο.Υ. Άμφισσας χρηματικό πρόστιμο ύψους 500,00(πεντακόσια) Ευρώ, επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 29/05/15 (δειγματοληψία ειδών βιοτικής ανάγκης), από αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας μας στο υποκατάστημα της επιχείρησης «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» Κυψέλη Αίγινας επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 5, στο Ναύπλιο και ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 30/013/000/4443/09-06-15/23-9-15 έκθεση εξέτασης δείγματος της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι οι ενδείξεις στην συσκευασία του δείγματος «χαρτοπετσέτες» (Δ. 2/15) δεν είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις διότι σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 83 της Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014), δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία, και η διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή εισαγωγέας ή αντιπρόσωπος ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).