ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/04/2016 / ΩΡΑ: 09:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4177/2013

Με την Φ18/1301/21-4-2016 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 137 της Υ.Α. Α2-718/28-07-2014 (ΦΕΚ /Β/2090/31-07-2014), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 1, παρ. 1,2 & 6 της Υ.Α. 78649/2015 (ΦΕΚ / 1581/Β/28-7-2015), χρηματικό πρόστιμο 500,00 (πεντακοσίων) ευρώ στην επιχείρηση «Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», με Α.Φ.Μ.093415453, Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, υποκατάστημα κυλικείο στο ΚΤΕΛ Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, στην οδό Αρτέμιδος, επειδή διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση διέθεσε προς πώληση σε όρθιο πελάτη καφέ εσπρέσο κρύο προς 1,85 € αντί της ανώτατης προκαθορισμένης τιμής 1,45€.