ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΕΝΕΟΥ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/04/2016 / ΩΡΑ: 14:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ