Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2016 / ΩΡΑ: 13:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ