ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/04/2016 / ΩΡΑ: 11:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤEBA-FEAD) για τους ωφελούμενους του Προγράμματος μέσω των εταίρων των κοινωνικών συμπράξεων,

ΚΑΛΟΥΜΕ

    Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφορών  με έδρα τη Σπάρτη, να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Α της παρούσας,

μέχρι την Μ.Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και μέχρι τις 14:30 μμ, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση, η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλλει μία οικονομική προσφορά ανά μεταφερόμενο τόνο σε Ευρώ.

Σύνολο προϋπολογισμού: 8.000,00 €  (συμ. ΦΠΑ)