«Πρόσκληση συμμετοχής στις διαδικασίες καθορισμού του απαιτούμενου αριθμού των προς μετάκληση αλλοδαπών»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/04/2016 / ΩΡΑ: 11:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ