ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-: «Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας»,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/05/2016 / ΩΡΑ: 09:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ