Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΤΕΓΕΑΣ, Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/05/2016 / ΩΡΑ: 14:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ