Κατασκευή αρδευτικού έργου περιοχής Πασίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2016 / ΩΡΑ: 14:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου με πρόχειρο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή αρδευτικού έργου περιοχής Πασίου » Προϋπολογισμού: #60.000,00Ευρώ# (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ ΠΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΣΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΣΙΟΥ