ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/05/2016 / ΩΡΑ: 14:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ