Τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ Νο 15 ΚΑΙ Νο44» , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:1.000.000,00 ΕΥΡΏ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/05/2016 / ΩΡΑ: 13:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ