Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Νο2, Νο9 ΚΑΙ Νο14» Προϋπολογισμού 1.400.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/05/2016 / ΩΡΑ: 14:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ Νο2, Νο9 ΚΑΙ Νο14» Προϋπολογισμού 1.400.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ