Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεεων για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ SITE