Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2016 / ΩΡΑ: 09:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σας γνωστοποιούμε στο παρακάτω συννημένο αρχείο τις κενές θέσεις για την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011 & τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Γ5(β)//Γ.Π.οικ.36277/20-05-2016 όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα 31/05/2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
Για να δείτε το επισυναπτομένο αρχείο πατήστε εδώ