Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2016 / ΩΡΑ: 10:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ