Διακήρυξη για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Κίου

Διακήρυξη & Περίληψη της Διακήρυξης, για προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) καναλάτων κλιματιστικών μονάδων υψηλής στατικής πίεσης κατάλληλων για χρήση με αεραγωγούς στο κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Κίου

Δείτε την Περίληψη…

Δείτε την Διακήρυξη…