Διακήρυξη Ηλεκτρονικού τακτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Σπάρτης, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης ευρώ 39.373,36 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2016 / ΩΡΑ: 13:51
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ