Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων τ. Δήμου Ερμιόνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2016 / ΩΡΑ: 08:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100

Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης

Π. Χαραλαμπόπουλος

Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142

Fax: 2713 – 601143

e-mail: stratigis@arcadia.gr

charalampopoulos@arcadia.gr

 

Τρίπολη,   15-6-2016

Αριθ. Πρωτ.:  157187/35949

ΠΡΟΣ:

1.      Εφημερίδα: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Β. Γεωργίου 8, 21200 – Άργος

2.      Δήμος Ερμιονίδας

 

ΚΟΙΝ.:

1)      Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού  ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.

Πλ. Κολοκοτρώνη 20, 22100 Τρίπολη

2)      Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ερμιονίδας – Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

 Κρανίδι, Τ.Κ. 213 00  
 (κ. Μερεμέτη Ιωάννα, τηλ. 2754 360026 – email:  

 imere@teemail.gr)

3)    Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 

Π.Ε. Αργολίδας

Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου  21100 Ναύπλιο

  (με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1)    Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

2)    Το με αριθ. πρωτ. 40467/1213/13-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου.

 

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά «Φάκελο ανανέωσης – τροποποίησης  της υπ΄αριθ. 3175/07-11-2001 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5097/09/16-04-2010 όμοια απόφασή του, που αφορά το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων τ. Δήμου Ερμιόνης», της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, που βρίσκεται στη θέση «Ακρωτήρι»  της χερσονήσου «Κρόθι» του Δήμου Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.

Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας,( Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ερμιονίδας – Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.

Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Συνημμένα:

Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
  2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
  3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με email)