Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων τ. Δήμου Ερμιόνης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2016 / ΩΡΑ: 08:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη,    15-6-2016

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40467/1213/13-05-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

 

  • Είδος Φακέλου:

«Φάκελος ανανέωσης – τροποποίησης της υπ΄αριθ. 3175/07-11-2001 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5097/09/16-04-2010 όμοια απόφασή του, που αφορά το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων τ. Δήμου Ερμιόνης», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 20, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’)  και βρίσκεται στη θέση «Ακρωτήρι»  της χερσονήσου «Κρόθι» του Δήμου Ερμιονίδας της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

  • Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 3175/07-11-2001
  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ερμιονίδας – Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.

Πληροφορίες:  ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (τηλ.2710 237778)

  • Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας (τηλ.  27523 60372 )
  • Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

 

  Ο Περιφερειάρχης

 

 

Πέτρος Τατούλης