: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟΚΑ) και αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2016 / ΩΡΑ: 08:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100

Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης

Π. Χαραλαμπόπουλος

Τηλέφωνο: 2713 – 601138

Fax: 2713 – 601143

e-mail: stratigis@arcadia.gr

charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη 15-6-2016

Αριθ. Πρωτ.:   157199/35952

ΠΡΟΣ:

1.  Εφημερίδα:  ΦΩΝΗ

Βασ. Σοφίας 1 και Αριστομένους,  24100 Καλαμάτα

2.  Δήμος Τριφυλίας

Δημαρχείου 2, 24500 – Κυπαρισσία

3. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικ/μίας  Π. Ε. Μεσσηνίας

Ψαρών 15, 24131 Καλαμάτα

(με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

ΚΟΙΝ.:

1.    Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος-Ιονίου, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 22131

2.    Δήμος Τριφυλίας

Δημαρχείου 2, 24500 – Κυπαρισσία
(Υποψ: κ. Μπαρκά Χ. , τηλ: 27613 60018
fax: 27613 60773 )

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1)        Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

2)        Το με αριθ. πρωτ. 45696/1305/27-5-2016 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ./ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/κσης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου.

 

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟΚΑ) και αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων» που βρίσκεται στο Δήμο Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.

Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας (Δήμος Τριφυλίας) , στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.

Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Συνημμένα:

Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

  ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
  2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
  3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με email)