Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΕΒΕ – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/06/2016 / ΩΡΑ: 14:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr
Τρίπολη, 28 -06-2016
Αριθ. Πρωτ.: 167500/38216

ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Αδειμάντου 28, 20100-Κόρινθος
(τηλ. 27410 22810)
2. Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων
Ιάσονος & Εθνικής Αντιστάσεως, 20 300 Λουτράκι
3. Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικ/μίας ΠΕ Κορινθίας
Κροκιδά 2, 201 00-Κόρινθος

ΚΟΙΝ.:
1. Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, 22100 Τρίπολη
2. HFR Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ
Θέση «Παλαιό Χωριό», τ.κ. 20003, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας (κ. Βακόντιος Γεώργιος, τηλ: 27410 49999 – Fax: 27410 49599)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 48399/1358/07-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση της υπ΄ αριθμ. οικ. 3131/15-07-2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι της δραστηριότητας: «Βιομηχανική μονάδα απορρύπανσης – ανακύκλωσης ηλεκτρικών ψυγείων» της εταιρείας «Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ», καθώς και για την επέκταση των ορίων του γηπέδου και του κτιρίου της μονάδας, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, ( HFR Ελληνική Ανακύκλωση Ψυγείων ΑΒΕΕ) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)