Κατασκευή έργων Ποταμού Δαφνώνα – Δημοσίευση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/06/2016 / ΩΡΑ: 08:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη, 28 – 06 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 167487/38212
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
Πλ. Αγίου Βασιλείου 37, 22100 Τρίπολη
2. Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Λεωνίδιο Αρκαδίας – τ.κ. 22300
3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Αρκαδίας – ΕΝΤΑΥΘΑ
(με συνημμένο τον φάκελο της ΜΠΕ)

ΚΟΙΝ.:
1. Τμήμα Γ΄ της Γεν. Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα
2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
2ο χλμ. Τρίπολης- Περθωρίου, 22100 – Τρίπολη Αρκαδίας
(υποψ: κ. Πανουκλιά Κων/νου – τηλ. 2713610300)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2)Το με αριθ. πρωτ. οικ. 29304/7-6-2016 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ της Γεν. Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Κατασκευή έργων διευθέτησης της μελέτης οριοθέτησης του ποταμού Δαφνώνα», που βρίσκεται στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας της ΠΕ Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας(Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)