Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας, Απορριπτέων της αριθ. ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωσης