ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2016 / ΩΡΑ: 11:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση Υπηρεσιών Logistics για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Logistics για …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜ